English

Blog

Shine the Self, reflect the light

juni 25, 2017 •

True Hatha Yoga : Yoga Gita Zwolle : Yoga voorbij alle stijlen, want Het Zelf kent geen Yoga stijl.
– Kom in Liefde en Blijdschap
– Wees Liefde
– Praat Liefde
– Uw gedrag is de reflectie van Liefde

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Yoga Gita Zwolle aangeboden lessen/ workshops en activiteiten etc.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Prijzen zijn inclusief de genomen proefles. Normaal zouden de abonnementen dus duurder zijn.

De betaling van de reguliere lessen geschiedt contant of via mobiel betalen/overschijven.

Indien de deelnemer bij een abonnement een les afwezig is, dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wel kan de les op een ander moment in de week of in een andere week (binnen de geldigheidsduur van het huidige abonnement) de les ingehaald worden. Ook een mogelijkheid is, om iemand anders in de plaats aan de les te laten deelnemen (bijvoorbeeld een collega, partner, vriend of vriendin).
Annuleren kan minstens 2 uur voor aanvang van de betreffende les. Wordt er later geannuleerd dan vervalt het recht op inhalen.

Aan- en afmelden van yogalessen geschied via het lesrooster op:
www.yogagitazwolle.nl/rooster/

Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt de lesperiode verlengd.

Workshop kun je aanvragen, bij minimaal 3 personen gaan we een workshop inplannen. Je kan je strippenkaart/abonnement gebruiken voor deze workshop of apart betalen kan ook.

Opzegging van het lidmaatschap geschied minstens twee weken voor afloop van de abonnement-periode per e-mail naar: info@yogagitazwolle.nl

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Yogagita Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Yogagita Zwolle is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt
aan eigendommen van Yogagita Zwolle, dienen te worden vergoed.

Yogagita Zwolle behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd,
programma e.d. te wijzigen.

Huisregels
Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte.
Wees 15min voor aanvang voor de les. 5min voor de les zal de deur dicht gaan.


Menu Title